Aflofarm jest firmą, która zwraca szczególną uwagę na kwestię społecznej odpowiedzialności w codziennych działaniach biznesowych. Nasze projekty CSR realizujemy w ramach dwóch fundacji: Fundacji Aflofarm – działającej na skalę ogólnopolską oraz Fundacji „My Kochamy Pabianice” – działającej lokalnie w regionie pabianickim.

Logo Fundacji Aflofarmu
Działania fundacji
  • Kampanie edukacyjne o tematyce prozdrowotnej, w tym kampania społeczna Nie Spal się na Starcie
  • Wsparcie placówek medycznych oraz instytucji naukowych
  • Wspomaganie badań medycznych

O Fundacji Aflofarm

Głównym celem Fundacji jest promocja profilaktyki prozdrowotnej

Działalność charytatywna od wielu lat jest ważnym obszarem dla firmy. Tylko
w 2016 roku Aflofarm wydał ponad 1 mln zł na działania CSR-owe. Aby jeszcze lepiej realizować te zadania, w styczniu 2017 roku firma powołała do życia Fundację Aflofarm, której naczelnym celem jest promocja profilaktyki prozdrowotnej i zdrowego trybu życia, a także popularyzacja wiedzy z zakresu farmacji i medycyny. Dodatkowo fundacja wspiera finansowo akcje społeczne
i kulturalne, działa na rzecz edukacji m.in. poprzez finansowanie stypendiów naukowych dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów oraz wspiera badania z zakresu nauk farmacji i medycyny.

Dowiedz się więcej

Fundacja My Kochamy Pabianice

Firma dba o lokalne społeczności, dlatego
od lat wspiera miejscowe placówki medyczne oraz działania kulturalne i sportowe głównie poprzez Fundację „My Kochamy Pabianice” działającą na terenie miasta i okolic. Firma sfinansowała m.in. zakup lasera holmowego oraz wyposażyła oddział anestezjologii Pabianickiego Centrum Medycznego oraz przekazała środki wspierające modernizację kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii
w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Przejdź na stronę fundacji
My Kochamy Pabianice
Czy wiesz. że …

Fundacja My Kochamy Pabianice zadbała
o renowację Parku Słowackiego - jednego
z największych parków w Pabianicach.

Wolontariat pracowniczy

Pracownicy Aflofarmu w ramach wolontariatu pracowniczego uczestniczą w akcjach wspierających inicjatywy zewnętrzne
m.in. Szlachetną Paczkę, udzielają wsparcia lokalnemu schronisku dla zwierząt, a także pomagają w organizowanych przez Aflofarm działaniach wspierających potrzebujące instytucje.

 

Szlachetna paczka

Szlachetna paczka

Schronisko dla zwierząt

Schronisko dla zwierząt