Logo Fundacji Aflofarm

Fundacja Aflofarm

W Aflofarmie chcemy dzielić się swoim sukcesem z naszym otoczeniem i osobami, które potrzebują naszej pomocy. Dlatego
w 2017 r. powołaliśmy do życia „Fundację Aflofarm”

Fundacja Aflofarm to organizacja, której głównym celem jest wspieranie ochrony zdrowia, promocja profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia oraz popularyzowanie wiedzy
z zakresu farmacji i medycyny.

Poprzez działalność fundacji, chcemy wspierać także badania i inicjatywy, które przyczyniają się do rozwoju nauki w tych dziedzinach

Oprócz głównego celu, fundacja będzie realizowała jeszcze cele poboczne, które
w dłuższej perspektywie przekładają się na jakość życia ludzi w otaczającym nas świecie. Takimi celami są m.in. działania na rzecz ochrony środowiska, promocji oświaty i sportu. Mamy nadzieję, że poprzez naszą działalność dołożymy kolejną cegiełkę do budowania ogólnego dobrobytu, a także kreowania zdrowych i właściwych postaw społecznych.

10 stycznia 2018 r. Fundacja Aflofarm rozpoczęła realizację swojej pierwszej kampanii społecznej Nie Spal się na Starcie. Głównym celem kampanii jest promowanie postaw antynikotynowych wśród młodzieży w wieku 12-16 lat, a zwłaszcza walka z sięganiem po pierwszego papierosa. Organizatorem akcji jest Fundacja Aflofarm, a kampania swoim zasięgiem obejmie kluczowe media: prasę, telewizję, radio oraz media społecznościowe. Patronat nad akcją objął m.in. Minister Edukacji Narodowej. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej kampanii www.niespalsienastarcie.pl

W 2019 r. Fundacja Aflofarm wspólnie z Naczelną Izbą Aptekarską zainicjowały kampanię wizerunkową "Po pierwsze farmaceuta", której celem celem jest wsparcie autorytetu zawodu farmaceuty. Kampania ma zachęcić do korzystania z usług farmaceutów w aptekach w przypadku m.in. wątpliwości związanych ze stosowaniem leków lub drobnymi problemami zdrowotnymi oraz wspierać promowanie potrzeby wprowadzenia w przyszłości opieki farmaceutycznej w Polsce.

W ramach kampanii planowana jest emisja spotu wizerunkowego promującego zawód farmaceuty oraz czterech animowanych spotów edukacyjnych. Polacy dowiedzą się z nich, w czym może im pomóc magister farmacji i jak wygląda proces jego kształcenia. Jeden z filmów opowiadać będzie o zawodzie farmaceuty szpitalnego, z którego istnienia niewielu pacjentów zdaje sobie sprawę. Ostatni spot poruszy natomiast temat opieki farmaceutycznej i pokaże, jaką rolę może odgrywać farmaceuta w polskim systemie opieki zdrowotnej, o ile rozwiązanie to zostanie wprowadzone w naszym kraju w sposób systemowy. Badania pokazały, że 39,4% Polaków nie wie, czym jest opieka farmaceutyczna i jaki mógłby być jej zakres.

Akcję edukacyjną zakończy merytoryczna debata na temat przyszłości zawodu farmaceuty w Polsce, która zbiegnie się z obchodami Dnia Aptekarza i odbędzie się we wrześniu. Więcej informacji na temat akcji jest dostępnych na pod adresem www.popierwszefarmaceuta.pl

Obszary działania Fundacji

Promocja zdrowego stylu życia

Sport to zdrowie! Doskonale o tym wiemy. Dlatego wspieramy profilaktykę zdrowotną – m.in. poprzez wsparcie wydarzeń sportowych: biegów i wydarzeń sportowych realizowanych w szczytnym celu.

Walka z nikotynizmem

Walka z nikotynizmem jest jednym z podstawowych zadań Fundacji Aflofarm. Jesteśmy w nią zaangażowani osobiście – z prezesem spółki na czele. W walkę
z papierosami angażujemy się na wielu płaszczyznach – nie tylko poprzez lek uwalniający od nałogu nikotynowego (Desmoxan), ale również poprzez realizację ogólnopolskich kampanii społecznych, wsparcie placówek onkologicznych i wewnętrzne programy rzucania palenia dla pracowników Aflofarmu.

Wsparcie środowisk naukowych

Wspieramy badania i inicjatywy (konferencje, sympozja) podejmowane przez środowisko naukowe. Blisko współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym
w Łodzi.

Wsparcie placówek medycznych

Wspieramy placówki medyczne poprzez zakup specjalistycznego sprzętu
i modernizację wybranych oddziałów, co bezpośrednio przekłada się na pomoc dla pacjentów. Blisko współpracujemy z Pabianickim Centrum Medycznym
i szpitalem Centrum Zdrowia Matki Polki.

Strona korzysta z plików Cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności