Farmaceutyczna jakość

+ Efekty naszej pracy monitorujemy poprzez określenie i stosowanie wskaźników jakości:

+ realizujemy wewnętrzne audyty i oceniamy ich wyniki, które pozwalają nie tylko kontrolować poprawność funkcjonującego systemu jakości,
ale także stale go doskonalić.
+ wdrażamy działania eliminujące powtarzanie się zgłaszanych wad i sprawdzamy ich skuteczność,
+ szczegółowo analizujemy każdą reklamację,

+ Przestrzegamy standardów pharmacovigilance - systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
+ Działamy zgodnie z Dobrą Praktyką Dystrybucyjną.
+ Nieustannie angażujemy wszystkich pracowników w procesy poprawy jakości i bezpieczeństwa produktów.
+ Zatrudniamy doskonałych specjalistów, którzy posiadają wysoką świadomość działań; dbamy o rozwój ich kwalifikacji i środowisko pracy.
+ Ciągle doskonalimy i utrzymujemy na najwyższym poziomie Zintegrowany System Zarządzania Jakością, w skład którego wchodzi min.:

Farmaceutyczny
system jakości

Dobra Praktyka Wytwarzania / Good Manufacturing Practices (GMP)

to system oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnienia jakości, gwarantujących, że wytworzone produkty lecznicze spełniają określone wymagania jakościowe.

Częścią GMP jest min.: Kontrola Jakości / Quality Control (QC)

dotycząca pobierania prób, wykonywania badań określonych cech i właściwości produktów, porównania uzyskanych wyników z wymaganiami i specyfikacjami

Zarządzanie Ryzykiem Jakości / Quality Risk Management (QRM)

zarządzanie ryzykiem jakości, czyli systematyczny proces oceny, kontroli, komunikacji i przeglądu ryzyka dla jakości produktu leczniczego przez cały okres życia produktu

+ Jako jedna z niewielu firm w Polsce posiadamy odpowiednią wiedzę, zaplecze technologiczne i park maszynowy, aby we własnych fabrykach produkować wszystkie dostępne formy leków, min.: tabletki, kapsułki, kremy, maści, żele, syropy, zawiesiny, proszki, saszetki.

Jesteśmy wiodącą firmą farmaceutyczną, która ma na celu poprawienie jakości życia i zdrowia ludzi.