Firma Aflofarm została partnerem projektu Farm@Bio, organizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W jego ramach realizowane są m.in. szkolenia, warsztaty, zajęcia projektowe i wizyty studyjne. Pierwsze spotkania są już za nami. Projekt jest długoterminowy, a jego zakończenie jest zaplanowane na 2019 r.

Firma Aflofarm została partnerem projektu Farm@Bio, organizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. W jego ramach realizowane są m.in. szkolenia, warsztaty, zajęcia projektowe i wizyty studyjne. Pierwsze spotkania są już za nami. Projekt jest długoterminowy, a jego zakończenie jest zaplanowane na 2019 r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Wydziałów: Farmaceutycznego, Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego. Projekt ma na celu jak najlepsze przygotowanie studentów ostatnich dwóch semestrów, do wejścia na rynek pracy. Powstał w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa, rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Takie przygotowanie można zapewnić między innymi poprzez bezpośredni kontakt z wiodącymi firmami farmaceutycznymi, mówi prof. dr hab. Ewa Balcerczak, koordynator projektu ze strony Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pierwsze zajęcia w ramach projektu już za nami. Studenci mogli uczestniczyć w wykładach pt. „Organizacja pracy w laboratorium rozwoju, praktyczne aspekty formulacji leków”, które zostały przeprowadzone w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i w firmie Aflofarm. Po wykładach studenci mieli okazję przetestować swoją wiedzę w praktyce. Firma zorganizowała też wycieczki dla uczestników projektu, którzy mieli okazje odwiedzić nowoczesne laboratorium pionu rozwoju w Pabianicach. Z ramienia Aflofarm zajęcia ze studentami prowadził dr n. farm. Marek Dąbrowa, absolwent Wydziału Farmacji, który na bazie własnej wiedzy i doświadczenia przedstawił studentom możliwości rozwoju zawodowego w firmie farmaceutycznej. Projekty takie, jak Farm@Bio, które są realizowane na styku nauki i biznesu, są bardzo potrzebne, ponieważ pozwalają studentom na własne oczy przekonać się, jak w praktyce wygląda praca w firmie farmaceutycznej. Jako jedna z wiodących firm farmaceutycznych w Polsce, doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeby bliskiej współpracy ze środowiskiem akademickim. Uniwersytety Medyczne są źródłem talentów - młodych ambitnych ludzi, którzy bardzo często decydują się dołączyć do naszej firmy, mówi Hanna Wahl, Dyrektor ds. Rozwoju w Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.. Wszystkie realizowane w ramach projektu działania są bezpłatne. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy studenci Wydziałów Farmaceutycznego oraz Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć pod adresem: https://farmabio.umed.pl/index.html. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.