Firma Aflofarm Farmacja Polska wprowadziła na rynek antybiotyk Cetix, zawierający substancję czynną cefiksym.  Produkt  jest dostępny na rynku w dwóch formach podania: tabletki powlekane w dawce 400 mg oraz granulat do sporządzania zawiesiny doustnej w dawce 100 mg/5 ml , 60 ml i 100 ml. Lek jest wydawany z przepisu lekarza.

Firma Aflofarm Farmacja Polska wprowadziła na rynek antybiotyk Cetix, zawierający substancję czynną cefiksym.  Produkt  jest dostępny na rynku w dwóch formach podania: tabletki powlekane w dawce 400 mg oraz granulat do sporządzania zawiesiny doustnej w dawce 100 mg/5 ml , 60 ml i 100 ml. Lek jest wydawany z przepisu lekarza.

Cetix jest wskazany do stosowania w leczeniu  zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli, ostrego zapalenia ucha środkowego, niepowikłanego odmiedniczkowego zapalenia nerek, niepowikłanego, ostrego zapalenia pęcherza moczowego. 

Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu  cefalosporyny III generacji, ponieważ przeprowadzone  analizy wykazały niewielką dostępność tego nowoczesnego leku na polskim rynku. Tymczasem antybiotyki zawierające tę substancję charakteryzują się większą skutecznością w leczeniu zapalenia układu moczowego i oddechowego (w wyżej wymienionych wskazaniach) od innych najczęściej stosowanych antybiotyków. Cechuje je także wysoki profil bezpieczeństwa, co jest niezwykle ważne w przypadku antybiotykoterapii, mówi Hanna Wahl, Dyrektor ds. Rozwoju, Członek Zarządu Aflofarm Farmacja Polska.

Dawka leku została dobrana z myślą o ułatwieniu compliance, czyli przestrzegania przez pacjenta zaleceń farmakoterapii. Zgodnie z badaniami aż 93% pacjentów stosuje się do schematu terapii przy dawkowaniu 1 raz na dobę. Przy innym dawkowaniu procent ten znacznie maleje, nawet do  40%. Substancja czynna leku Cetix charakteryzuje się niezwykle korzystnym profilem farmakokinetycznym dzięki czemu antybiotyk ten może być stosowany jeden raz na dobę.