Gabriela Kozłowska została nowym Dyrektorem ds. Zapewnienia Jakości w firmie Aflofarm Farmacja Polska. Na tym stanowisku zastąpiła Andrzeja Szymańskiego, który objął funkcję Doradcy Zarządu w zakresie spełniania wymagań prawnych związanych z utrzymaniem jakości we wszystkich wytwórniach spółki.

Gabriela Kozłowska została nowym Dyrektorem ds. Zapewnienia Jakości w firmie Aflofarm Farmacja Polska. Na tym stanowisku zastąpiła Andrzeja Szymańskiego, który objął funkcję Doradcy Zarządu w zakresie spełniania wymagań prawnych związanych z utrzymaniem jakości we wszystkich wytwórniach spółki. Andrzej Szymański rozpoczął pracę w Aflofarmie w 1991 r. jako Kierownik Laboratorium Galenowego w Ksawerowie. Następnie, przez pięć lat pełnił funkcję Dyrektora ds. Produkcji w fabryce leków Aflopa. W 2002 r. objął funkcję Głównego Specjalisty ds. Systemów Zapewnienia Jakości, którą sprawował aż do 2016 r. Gabriela Kozłowska dołączyła do zespołu Aflofarm Farmacja Polska w 1995 roku jako pracownik produkcji leków Rzgowie. Szybko przeniosła się jednak do laboratorium, gdzie pracowała na stanowisku laboranta kontroli jakości. W 2001 roku objęła funkcję kierownika kontroli jakości. Następnie przeniosła się do zakładu produkcji leków w Ksawerowie. W kwietniu 2013 roku awansowała na stanowisko Zastępcy Głównego Specjalisty ds. Systemów Zapewnienia Jakości, gdzie blisko współpracowała m.in. z Andrzejem Szymańskim. Pion Zapewnienia Jakości odgrywa szczególnie ważną rolę w Aflofarmie. Firma zarządza portfelem ponad 500 aktywnych pozycji produktowych, a każdy z nich powstaje w warunkach organizacyjnych, technicznych oraz jakościowych zgodnych z wymaganiami prawa farmaceutycznego. Farmaceutyczna jakość jest jednym z naszych największych wyróżników i elementem, który łączy wszystkie nasze kategorie produktowe. Naszą najważniejszą kategorią są leki OTC oraz RX. W portfolio mamy też produkty, które nie są lekami, takie jak wyroby medyczne, suplementy diety, kosmetyki i produkty dla sportowców. Warto zauważyć, że każda z tych kategorii powstaje w środowisku właściwym dla leków, a więc zdecydowanie powyżej ogólnie obowiązujących norm. Głównym zadaniem Zespołu Zapewnienia Jakości jest koordynacja tego procesu, mówi Jacek Furman, prezes Aflofarm Farmacja Polska. Pion Zapewnienia Jakości w Aflofarmie obecnie liczy 100 pracowników. Jego istotnym elementem są działy Kontroli Jakości funkcjonujące przy Wytwórniach w Rzgowie, Ksawerowie i Pabianicach, gdzie wykonywane są analizy fizyko-chemiczne oraz mikrobiologiczne. Zadaniem Pionu Zapewnienia Jakości jest zapewnienie, aby wszystkie te produkty były wytwarzane we właściwych warunkach, określonych w Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz kontrola nad tym, aby spełniały wymagania dokumentacji rejestracyjnych, a tym samym były bezpieczne dla pacjentów. Z takim stanem rzeczy wiąże się obowiązek posiadania i przestrzegania wielu procedur oraz szczegółowych instrukcji postępowania. To bardzo ważny element naszej pracy, który de facto umożliwia funkcjonowanie firmy na rynku, podkreśla Gabriela Kozłowska.