URPL informuje o cofnięciu pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych zawierających fenspiryd z powodu ryzyka zaburzeń rytmu serca zagrażających życiu.

Po przeglądzie danych całej Unii Europejskiej stwierdzono, że fenspiryd wydłuża odstęp QT, co niesie ryzyko zaburzeń rytmu serca zagrażających życiu.

Zważywszy, że te produkty lecznicze są stosowane w leczeniu łagodnych objawów, nie zidentyfikowano właściwych środków, aby zminimalizować to ryzyko. Z tego względu stosunek korzyści do ryzyka leków zawierających fenspiryd jest negatywny.

Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla tych leków będą cofnięte na terenie UE i te produkty nie będą dłużej dostępne w obrocie.

Fachowi pracownicy ochrony zdrowia nie powinni dłużej zalecać swoim pacjentom leków zawierających fenspiryd oraz powinni poinformować pacjentów o zaprzestaniu terapii tymi lekami i zalecić alternatywne leczenie w razie potrzeby.

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu, dostępnego pod adresem: proszę kliknąć.