Specjalistyczny sprzęt o wartości ponad pół miliona złotych, w tym m.in. kardiomonitory, aparat USG, bronchofiberoskop czy bronchoskop trafiły w środę na Oddział Intensywnej Terapii szpitala Pabianickie Centrum Medyczne. Urządzenia zostały przekazane przez fundację „My Kochamy Pabianice”, założoną z inicjatywy firmy farmaceutycznej Aflofarm Farmacja Polska. Oficjalne przekazanie sprzętu odbyło się 29 czerwca.

Specjalistyczny sprzęt o wartości ponad pół miliona złotych, w tym m.in. kardiomonitory, aparat USG, bronchofiberoskop czy bronchoskop trafiły w środę na Oddział Intensywnej Terapii szpitala Pabianickie Centrum Medyczne. Urządzenia zostały przekazane przez fundację „My Kochamy Pabianice”, założoną z inicjatywy firmy farmaceutycznej Aflofarm Farmacja Polska. Oficjalne przekazanie sprzętu odbyło się 29 czerwca. Przekazane urządzenia to specjalistyczne aparaty, używane we współczesnej medycynie do szybkiego i mało inwazyjnego rozpoznawania przyczyn chorób w przypadkach decydujących dla życia pacjenta. Zakupiony sprzęt pozwoli na zwiększenie liczby stanowisk dla pacjentów na oddziale. „Pomoc Fundacji ma ogromne znaczenie dla naszego oddziału. Pozwoli w sposób pełniejszy realizować nasze zadania, a więc ratowanie pacjentów w stanach zagrożenia życia. Wielokrotnie zgłaszaliśmy konieczność zakupu tego sprzętu, ale wobec ogromu potrzeb na działalność bieżącą szpitala nie było to możliwe”, mówi Włodzimierz Abramowicz, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pabianickiego Centrum Medycznego. Wśród sprzętów przekazanych przez fundację warto wymienić kardiomonitory, aparat USG, a także bronchofiberoskop i bronchoskop, czyli urządzenia umożliwiające rozpoznanie i leczenie chorób układu oddechowego. Aparat USG służy do oglądania nerwów, żył, tętnic i narządów wewnętrznych i jest używany do szybkiego rozpoznania w chorobach i urazach zagrażających życiu pacjenta. W ramach przekazanego sprzętu znajdą się także kardiomonitory mierzące tętno, oddech, poziomy tlenu, dwutlenku węgla, wydolność pracującego serca, stosowane w oddziale intensywnej terapii do monitorowaniu stanu chorych i ich reakcji na intensywne i złożone leczenie. Wyposażenie oddziału intensywnej terapii to kolejny projekt, który Fundacja „My Kochamy Pabianice” realizuje dla Pabianickiego Centrum Medycznego. We wrześniu 2016 r. fundacja przekazała na rzecz szpitala laser holmowy – urządzenie o wartości 135 tysięcy złotych, stosowane w leczeniu różnych zaburzeń układu moczowego. „Wsparcie lokalnej społeczności jest najważniejszym celem fundacji „My Kochamy Pabianice”. a pomoc dla pacjentów jest podstawowym elementem misji Aflofarmu. Poprzez wsparcie lokalnych placówek medycznych udaje się nam się połączyć te dwa cele, z korzyścią dla mieszkańców Pabianic. Co ważne, jest to pierwszy projekt fundacji, który sfinansowaliśmy ze wsparciem mieszkańców miasta. W lutym zorganizowaliśmy bal charytatywny, podczas którego udało się zebrać 50 tys. zł na zakup sprzętu dla szpitala. Otrzymaliśmy też wsparcie bezpośrednio od pabianiczan, którzy nie mogli wziąć udziału w balu i przekazali pieniądze bezpośrednio na konto fundacji. Traktujemy to jako dowód uznania i jesteśmy z tego dumni.”, mówi Andrzej Furman, założyciel firmy Aflofarm Farmacja Polska i prezes fundacji My Kochamy Pabianice. Firma Aflofarm Farmacja Polska od lat angażuje się w działania społeczne. W 2016 roku wartość środków przekazanych na działania charytatywne wyniosła ponad 1 000 000 zł. W 2017 roku firma powołała do życia ogólnopolską Fundację Aflofarm, której naczelnym celem jest promocja profilaktyki prozdrowotnej i edukacja Polaków z zakresu medycyny i farmacji. Od lat firma wspiera też lokalne placówki ochrony zdrowia. W 2016 r., oprócz Pabianickiego Centrum Medycznego, wspierała także szpital Centrum Zdrowia Matki Polki w zakresie modernizacji Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii. Fundacja "My Kochamy Pabianice" została założona z inicjatywy Grażyny i Andrzeja Furmanów, założycieli firmy Aflofarm Farmacja Polska. Jej misją jest służba i pomoc w realizacji oczekiwań mieszkańców miasta. Fundacja realizuje projekty, których celem jest pielęgnowanie zieleni w miejscach publicznych, pomoc w organizacji imprez kulturalnych, ochrony zabytków i wspierania imprez sportowych. Od początku działalności, fundacja zrealizowała prawie 100 projektów, aktywnie przyczyniając się do rozwoju Pabianic.