Ważne informacje dla pacjentów i fachowego personelu medycznego dot. produktu leczniczego FLEGAFORTAN, 1,6 mg/ml, syrop

(informacje przekazywane zgodnie z art. 36y. ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r.) 

Komunikat w sprawie syropu Flegafortan