Dezamigren Dezamigren

Dezamigren

Dezamigren to lek, który zawiera almotryptan, substancję znaną w leczeniu migreny od około 20 lat* - teraz dostępną bez recepty.  


Wskazany do stosowania w doraźnym leczeniu bólu głowy związanego z ostrymi napadami migreny z aurą i bez aury. Almotryptan może być stosowany jedynie u pacjentów z rozpoznaną migreną. Dodatkowo łagodzi objawy towarzyszące migrenie: nudności, fonofobię, fotofobię**.  


* Pascual J, Vila C. Almotriptan: a review of 20 years' clinical experience. Expert Rev Neurother. 2019 Aug;19(8):759-768
** Na podstawie pkt 5.1 ChPL

Postać farmaceutyczna Tabletki. 12,5 mg - 2 tab.

Kategoria Leki OTC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem leku należy przeczytać ulotkę i wypełnić Test diagnostyczny.

Dawkowanie i sposób podawania:
Dorośli (w wieku 18-65 lat)
Zalecana dawka to jedna tabletka zawierająca 12,5 mg almotryptanu. Druga dawka może być przyjęta w razie ponownego wystąpienia objawów w ciągu 24 godzin. Tę drugą dawkę można przyjąć pod warunkiem, że od przyjęcia poprzedniej dawki upłynęły co najmniej dwie godziny. W kontrolowanych badaniach nie oceniano skuteczności drugiej dawki w leczeniu tego samego napadu, jeżeli pierwsza dawka okazała się nieskuteczna. W związku z tym, jeżeli pacjent nie zareaguje na pierwszą dawkę, nie należy przyjmować drugiej dawki podczas tego samego napadu.   Maksymalna zalecana dawka to dwie dawki (dwie tabletki) w ciągu 24 godzin.  

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)
Brak danych dotyczących stosowania almotryptanu u dzieci i młodzieży, w związku z czym nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej. 

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie oceniano w sposób systematyczny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania almotryptanu u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

Zaburzenia czynności nerek
Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie powinni przyjmować więcej niż jedną tabletkę 12,5 mg almotryptanu w ciągu 24 godzin.
 
Zaburzenia czynności wątroby
Brak jest danych dotyczących stosowania almotryptanu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Sposób podawania
Almotryptan należy przyjmować z płynem jak najszybciej po wystąpieniu migrenowego bólu głowy, jednakże jest skuteczny także w przypadku przyjęcia w późniejszym stadium. Tabletki mogą być przyjmowane jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Substancja czynna

Każda tabletka powlekana zawiera 12,5 mg almotryptanu w postaci almotryptanu jabłczanu (Almotriptani malas).

Wskazania

Doraźne leczenie bólu głowy związanego z ostrymi napadami migreny z aurą lub bez aury. Almotryptan może być stosowany jedynie u pacjentów z rozpoznaną migreną.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Podobnie jak w przypadku innych agonistów receptorów 5-HT1B/1D, nie należy stosować almotryptanu u pacjentów z objawami następujących chorób lub z takimi chorobami w wywiadzie:
          -choroba niedokrwienna serca (zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna, udokumentowane nieme niedokrwienie, dusznica Prinzmetala) lub
          -ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niekontrolowane łagodne lub umiarkowane nadciśnienie tętnicze.
- Stosowanie u pacjentów z przebytym zdarzeniem naczyniowo-mózgowym (CVA) lub przemijającym napadem niedokrwiennym mózgu (TIA).
- Choroba naczyń obwodowych.
- Przeciwwskazane jest podawanie jednocześnie z ergotaminą, pochodnymi ergotaminy (w tym metysergidem) i innymi agonistami receptorów 5-HT1B/1D.
- Stosowanie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.

Pozwolenie

27483

Informacja dla pacjenta

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Zobacz, jak dbamy o jakość

Każdy nasz produkt przechodzi kontrolę bezpieczeństwa

Stosujemy najwyższe normy dotyczące kontroli jakości oraz procedury pozwalające zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich naszych produktów.

Zobacz, jak dbamy o bezpieczeństwo