Luminastil Luminastil pack

Luminastil

Luminastil jest lekiem o działaniu nasennym dostępnym bez recepty, który w każdej tabletce zawiera 50 mg difenhydraminy chlorowodorku. Wskazany jest w krótkotrwałym stosowaniu w sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych.
O bezsenności mówimy między innymi wtedy, gdy: czas zasypiania przekracza pół godziny, łączne wybudzenie się w czasie nocy trwa dłużej niż pół godziny, zakłócenie takie występuje co najmniej przez trzy noce w poszczególnym tygodniu i zła jakość snu powoduje zmęczenie lub obniżoną sprawność psychofizyczną w ciągu dnia. Luminastil działa już po 15 minutach, a dzięki optymalnej długości działania nie powoduje senności po przebudzeniu.1

1. Punkt 5.1 ChPL

Postać farmaceutyczna Tabletki. 50 mg - 10 tab.

Kategoria Leki OTC

Dodatkowe informacje

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączonym do opakowania „Informatorem dla pacjenta”. W celu bezpiecznego zastosowania leku należy odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w ankiecie.

Substancja czynna

Każda tabletka zawiera 50 mg difenhydraminy chlorowodorku (Diphenhydramini hydrochloridum).

Wskazania

Krótkotrwałe stosowanie w sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, bliznowaciejący wrzód żołądka, niedrożność żołądka i jelit (spowodowaną np. wrzodem trawiennym), guz chromochłonny nadnerczy, nabyte lub wrodzone wydłużenie odstępu QT, znane czynniki ryzyka wydłużenia odstępu QT, w tym rozpoznana choroba sercowo-naczyniowa, znaczna nierównowaga elektrolitów (hipokaliemia, hipomagnezemia), stwierdzony w wywiadzie rodzinnym nagły zgon z przyczyn sercowych, znamienna bradykardia, jednoczesne stosowanie z lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i (lub) wywołują częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.

Pozwolenie

25236

Informacja dla pacjenta

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Zobacz, jak dbamy o jakość

Każdy nasz produkt przechodzi kontrolę bezpieczeństwa

Stosujemy najwyższe normy dotyczące kontroli jakości oraz procedury pozwalające zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa wszystkich naszych produktów.

Zobacz, jak dbamy o bezpieczeństwo