Cel projektu
Celem Projektu jest zakup infrastruktury badawczej umożliwiającej zwiększenie aktywności Aflofarm Farmacja Polska 
w obszarze badań i rozwoju w ramach prowadzonej działalności w branży farmaceutycznej.

Planowane efekty
W efekcie zaplanowanych prac B+R, przeprowadzonych w doposażonych dzięki realizacji Projektu laboratoriach, Aflofarm
opracuje szereg nowych, innowacyjnych pod względem składu i/lub formy innowacji produktowych - leków, wyrobów medycznych i kosmetyków specjalistycznych.

Wartość projektu
9 973 254,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich
2 838 430,00 zł