Bezpieczne magazynowanie i dystrybucja

Wszystkie produkty wytwarzane są i magazynowane w monitorowanych warunkach, aby mieć pewność, że zostanie zachowana ich jakość.

+ Kontrolujemy proces dystrybucji we własnej hurtowni farmaceutycznej - postępujemy według zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, zapewniając tym samym doskonałą jakość i bezpieczeństwo naszych produktów od chwili wprowadzenia do hurtowni do momentu, w którym staną na półce w aptece. DPD to min. wysoko wykwalifikowany personel, który jest ciągle szkolony w zakresie swoich kompetencji, doskonale dostosowane do przechowywania pomieszczenia, skrupulatna dokumentacja oraz system reklamacyjny. DPD gwarantuje bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i  wydawanie produktów.
+ Optymalizujemy i rozwijamy przestrzeń, w której przechowujemy nasze produkty. Jednym z nowoczesnych rozwiązań jest magazyn wysokiego składowania – najwyższy budynek w Pabianicach. Magazyn wyposażony jest w innowacyjny, nadal rzadko spotykany w Polsce system zabezpieczenia pożarowego – inertyzację, która zmniejsza ilość tlenu w atmosferze do 13,8 %, dzięki czemu nie dopuszcza do powstania ognia. Specjalistyczna wentylacja zapewnia pełne bezpieczeństwo składowanych produktów. To bardzo nowoczesny magazyn, który jest w pełni zautomatyzowany, pozwalający na zmniejszenie ilości osób zaangażowanych w proces magazynowania.