W obliczu wojny na Ukrainie oraz kryzysu humanitarnego Aflofarm aktywnie włączył się w pomoc. Pabianicka firma farmaceutyczna przekazała 500 tys. zł wsparcia finansowego na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Firma przekazała również na darowizny ponad 198 tys. produktów leczniczych.

- Początkowo planowaliśmy wsparcie farmakologiczne w wysokości 500 tys. złotych, ale potrzeby okazały się o wiele, wiele większe. Do dnia dzisiejszego z naszych magazynów wyjechały już darowizny produktowe o wartości ponad 2 mln złotych - mówi Jacek Furman prezes Aflofarm Farmacja Polska.

Wsparcie podzielono pomiędzy potrzebujących zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce.

Niemalże 100 tys. produktów (między innym za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych) trafiło bezpośrednio na Ukrainę do potrzebujących wsparcia lekowego szpitali. Kolejne 98 tys. produktów Aflofarm przeznaczył na rynek polski wspomagając opiekujący się uchodźcami Łódzki Urząd Wojewódzki, Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego, Hotel Ossa, gdzie schronienie znalazło prawie 1600 dzieci z Ukrainy oraz Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak - największego w Polsce punktu pomocowego dla uchodźców.

- Pomoc walczącej Ukrainie jest bardzo ważna, lecz na co dzień jesteśmy zalewani ogromną ilością próśb o pomoc tutaj, na miejscu. Ta ważne, abyśmy zapewnili bezpieczeństwo farmakologiczne również tym osobom, które znalazły schronienie w Polsce – dodaje Furman.

Darowizny produktowe i rzeczowe to nie jedyna forma solidarności z walczącą Ukrainą, gdyż firma zdecydowała o wstrzymaniu współpracy z Rosją i Białorusią, w tym zatrzymaniu wysyłki towarów, które zostały już wyprodukowane na potrzeby rynku białoruskiego, a także odwołała audyt z Ministerstwem Zdrowia Białorusi.

Aflofarm zaoferował także bezpłatne wsparcie psychologiczne wszystkim potrzebującym pracownikom – szczególnie tym, dla których bieżące wydarzenia stanowią tragedię osobistą, a uciekający przed wojną członkowie rodzin pracowników mogą liczyć na pomoc w znalezieniu miejsca pobytu bądź relokacji, gdyż firma zaplanowała darowizny w wysokości 2000 zł dla każdego ze swoich ukraińskich pracowników, aby mogli przesłać je swoim bliskim lub wykorzystać na potrzeby sprowadzenia rodzin do Polski.

Nietypowym przedsięwzięciem jest stworzenie własnego magazynu z darami pierwszej pomocy z którego mogą korzystać pracownicy, którzy opiekują się osobiście uchodźcami z Ukrainy. Zgromadzono w nim dary od wszystkich pracowników Aflofarmu w tym odzież, pościel, koce, środki chemiczne i higieniczne oraz żywność. Każdy z zaangażowanych w pomoc pracowników może korzystać z ofiarowanych darów i przekazać je wybranej przez siebie ukraińskiej rodzinie.