Organizacja Pracodawcy RP od ponad 20 lat nagradza „Wektorami” firmy, liderów biznesu oraz przedsiębiorców, których działania istotnie wpływają na funkcjonowanie i wzrost polskiej gospodarki, kultury bądź mediów. Nagrody przyznawane są też za osiągnięcia wykraczające poza standardowe działania, w które swoją aktywnością na rzecz pomocy dla Ukrainy, wpisał się Aflofarm – trafiając tym samym do zaszczytnego gremium nagrodzonych „Wektorami 2022”.

Pomaganie jest tą wartością, którą pabianicka firma wyznaje od lat - inicjując lokalne bądź ogólnopolskie działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak tragiczne wydarzenia mające miejsce na Ukrainie, z którymi mierzymy się do dziś, stanowiły ogromne wyzwanie - wystawiając na próbę niemal całą międzynarodową społeczność.

Po stronie Ukrainy

Aflofarm, jako firma rodzinna, nie chciał pozostać obojętny na sytuację rodzin dotkniętych wojną oraz obywateli Ukrainy walczących o wolność swoją i swojej ojczyzny. W rezultacie, w zaledwie kilka dni od wybuchu wojny, zorganizowane zostało wsparcie w wysokości ponad 2,5 mln zł przekazanych na pomoc humanitarną – zarówno w formie darowizny finansowej, jak i wsparcia farmakologicznego, które podzielono pomiędzy potrzebujących w Ukrainie oraz Polsce.

Towarzyszyły temu działania dodatkowe, m.in. oferowanie pomocy w znalezieniu miejsca pobytu bądź relokacji dla uciekający przed wojną, stworzenie własnego magazynu z darami pierwszej pomocy, czy darowizny pieniężne dla ukraińskich pracowników, które mogli przesłać swoim bliskim lub wykorzystać na potrzeby sprowadzenia rodzin do Polski.

Za wskazanie innym kierunku

Na przestrzeni ostatnich miesięcy inicjatyw tych było więcej, bowiem pomoc niesiona przez Aflofarm trwa nieustannie – tak długo, jak potrzebować jej będą nasi sąsiedzi ze wschodu. Wszystkie te działania postanowiła docenić organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, która podczas corocznej, uroczystej gali „Wektory”, uhonorowała firmę nagrodą specjalną – „Wektorem Serca”.

Za stworzenie przestrzeni, w której ponad podziałami zwyciężyło serce oddane naszym Przyjaciołom z Ukrainy. Za urzeczywistnienie tego, co z pozoru wydaje się niemożliwe i wskazanie kierunku dla innych w sytuacji, w jakiej po raz pierwszy znalazła się współczesna Europa” – czytamy w uzasadnieniu do nagrody przyznanej Aflofarmowi.

Pomaganie mamy w DNA, dlatego nie pozostajemy obojętni na krzywdę innych, a każdą chęć wsparcia, płynącą z potrzeby serca, przekuwamy w konkretne działania. To właśnie pomoc oraz uwrażliwienie na potrzeby innych, czynią nas silnymi i pozwalają budować firmę na kanwie etycznego oraz godnego naśladowania kierunku postępowania" - mówi Jacek Furman, prezes Aflofarm Farmacja Polska.

„Superwektor” dla Prezydenta Ukrainy

Podczas tegorocznej, 21. edycji wydarzenia, „Wektory 2022” trafiły na ręce siedmiu osobistości ze świata biznesu, kultury oraz polityki. Wyróżnieniem specjalnym – „Superwektorem”, uhonorowany też został Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, którego doceniono „za niezłomną postawę, odwagę i postępowanie godne naśladowania w tych najtrudniejszych czasach dla Ukrainy oraz całego narodu ukraińskiego”.