W pierwszej edycji  rankingu 300 Najlepszych Polskich Pracodawców według magazynu Forbes Aflofarm został wyróżniony jako jeden z Poland’s Best Employers 2021. Firmą, która zbadała przedsiębiorstwa znajdujące się w rankingu jest Statista – współtwórca najbardziej znanych rankingów Best Employers na świecie.

Ranking 300 Najlepszych Polskich Pracodawców według Forbesa opracowano na podstawie badań realizowanych w internecie – za pośrednictwem paneli badawczych oraz na stronie forbes.pl. Podstawą badania była lista około 1800 pracodawców zatrudniających na terenie Polski co najmniej 250 pracowników. Ankietowanie badanych trwało dwa miesiące, podczas których ponad 10 tysięcy pracowników przekazywało swoje opinie na temat kluczowych obszarów działalności polskich firm.

Pod uwagę wzięto działalność pracodawców w 7 obszarach, począwszy od wizerunku i wzrostu, rozwoju i perspektyw, relacji między pracownikami i zarządzania, płac, warunków pracy i sprzętu, zrównoważonego rozwoju, na obciążeniu pracą kończąc.

Ranking ocenił firmy w dwu aspektach – w kategorii ogólnej oraz z podziałem na branże. Jak w tym w obu tych zestawieniach wypadł Aflofarm? W zestawieniu ogólnym 300 Najlepszych Polskich Pracodawców Aflofarm uplasował się na 139. pozycji. Zaś w zestawieniu branżowym w kategorii „Farmaceutyka i biotechnologia" zajęliśmy 4. miejsce. 

- Cieszymy się, że nasze działania oraz starania o dobro naszych pracowników są zauważane i doceniane. Aflofarm to przede wszystkim ludzie, którzy każdego dnia go budują – mówi Jacek Furman, prezes Zarządu Aflofarm Farmacja Polska.

Miejsce w rankingu Najlepszych Polskich Pracodawców to nie jedyne wyróżnienie uzyskane w ostatnich latach przez firmę Aflofarm Farmacja Polska. W 2018 roku zostaliśmy nagrodzeni przez miesięcznik Forbes statuetką dla firmy odpowiedzialnej społecznie, a rok później staliśmy się laureatem w konkursie OFFICE SUPERSTAR 2019 w kategorii "Najlepsze Biuro w Łodzi”.

Pełne zestawienie rankingu Poland's Best Employers 2021 oraz metodologia przeprowadzonego badania dostępne są na stronie www.forbes.pl.