Profitadal to nowy lek na zaburzenie erekcji u mężczyzn. Toradiur zaś wskazany jest m.in. w leczeniu nadciśnienia pierwotnego. Oba leki dostępne są na receptę.

Profitadal zawiera substancję czynną – Tadalafilum, którą stosuje się w leczeniu zaburzeń erekcji. Substancja ta jest inhibitorem PDE5 (II generacji), który pozwala na leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Profitadal dostępny jest w 3 dawkach: 5 mg, 10 mg oraz 20 mg. Pierwsza z nich wskazana jest również w leczeniu objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.1

Tadalafilum rzadziej wywołuje działania niepożądane niż Sildenafilum, a w dawce 10 mg może być stosowana przez osoby z niewydolnością wątroby.1,2,3,4 Zarówno alkohol, jak i spożywane pokarmy nie mają wpływu na działanie leku.1
Wskazaniem drugiego leku, Toradiuru – zawierającego diuretyk pętlowy Torasemidum - jest zapobieganie i leczenie obrzęków, a także przesięków w przebiegu niewydolności serca. Dawka leku uzależniona jest od poszczególnego wskazania: w przypadku leczenia nadciśnienia należy zacząć od dawki 2,5 mg na dobę, a 5 mg przyjmuje pacjent, który leczy obrzęki. Lek dostępny jest w dawkach 5 i 10 mg, ale tabletki są podzielne na dwie równe dawki.

Torasemid przejawia działanie moczopędne, już 2-3 godziny po zażyciu doustnym, a efekt utrzymuje się przez 12 godzin. Dzięki swoim właściwościom lek powoduje zmniejszenie obrzęków, a w przypadku leczenia niewydolności serca powoduje ustępowanie objawów oraz poprawę czynności mięśnia sercowego poprzez zmniejszenie obciążeń7. Warto podkreślić, że diuretyki pętlowe należą do jednych z najsilniej działających leków z tej grupy. Toradiur (Torasemid) posiada dodatkowe mechanizmy hipotensyjne, korzystną farmakokinetykę, najlepszą tolerancję oraz klinicznie potwierdzoną skuteczność zarówno w leczeniu ostrej i przewlekłej niewydolności serca, jak i w nadciśnieniu.

Aflofarm obecnie posiada w swojej ofercie 58 leków na receptę.  


1. Charakterystyka produktu leczniczego Profitadal: 2,5 mg; 5 mg; 10 mg; 20 mg.
2. Chen L., Staubli S.E., Schneider M.P., et al. Phosphodiesterase 5 inhibitors for the treatment of erectile dysfunction: a trade-off network meta-analysis. Eur Urol. 2015;68(4):674-680..
3. Istnieją ograniczone dane kliniczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
4. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Profitadal
5. Bai WJ, Li HJ, Dai YT, He XY, Huang YR et al (2015), An openlabel,multicenter, randomized, crossover study comparing sildenafil citrate and tadalafil for treating erectile dysfunction in Chinese men naive to phosphodiesterase 5 inhibitor therapy. Asian J Androl 17:61–67
6. U pacjentów, którzy przewidują codzienne stosowanie produktu leczniczego można rozważyć zastosowanie najmniejszej dawki w schemacie raz na dobę. U tych pacjentów zalecaną dawką jest 5 mg (przyjmowanie codziennie o tej samej porze).
7. Charakterystyka produktu leczniczego Toradiur 5 mg; 10 mg.
8. Dyrla W., Kuch M., Torasemid i furosemid – podobieństwa i różnice. Medycyna faktów, 2014; 2(23):7-11.
9. Tykarski A., Filipiak K.J., Januszewicz A. et al. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym — 2019 rok. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019; 5(1):1-86
10. Grabowski M. Miejsce torasemidu wśród diuretyków pętlowych w leczeniu niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego. Choroby Serca i Naczyń; 2016; 13(1): 1-4.
11. Abraham B., Megaly M., Sous M. et al. Meta-Analysis Comparing Torsemide Versus Furosemide in Patients With Heart Failure Am J Cardiol. 2020; 125(1):. 92-99.