2 grudnia 2017 r. pan Andrzej Furman, założyciel firmy Aflofarm Farmacja Polska został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Polskiego Czerwonego Krzyża. Odznaczenia zostały przyznane podczas corocznego spotkania pracowników firmy. Oprócz Andrzeja Furmana, specjalne odznaczenie otrzymał też Łukasz Pawlikowski – pracownik Działu Organizacyjno - Prawnego w zespole Aflofarmu.

Wyróżnienia zostały przyznane na wniosek lokalnych władz Polskiego Czerwonego Krzyża. Andrzej Furman, założyciel firmy Aflofarm Farmacja Polska otrzymał Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia. Jest to najwyższe (czterostopniowe IV, III II i I) odznaczenie PCK, które w 1927 roku powołał do życia Prezydent RP Ignacy Mościcki. Nagroda została przyznana za wieloletnie, bezinteresowne wspieranie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Podczas wydarzenia, nagrodę otrzymał również Łukasz Pawlikowski, pracownik Działu Organizacyjno-Prawnego w zespole Aflofarmu. Na wniosek Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża przy Oddziale Rejonowym PCK w Pabianicach, został odznaczony, przez Kapitułę tego wyróżnienia – Kryształowym Sercem za honorowe oddawanie krwi i promowanie honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

To nie pierwsze wyróżnienie dla Łukasza Pawlikowskiego, który do tej pory oddał już ponad 40 litrów krwi. Za swoją działalność na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach już wcześniej był wyróżniony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia oraz Odznaką „Zasłużony dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”.