Wraz z początkiem 2021 roku staliśmy się beneficjentem certyfikacji na normę ISO 22000 dla „Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności - wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego”. W przypadku firmy Aflofarm, certyfikacja dotyczy głównie  suplementów diety i wykazuje ujednolicony standard w zakresie ich bezpieczeństwa oraz higieny.

Standard powstał w wyniku połączenia zasad systemu HACCP z zasadami GHP, GMP i elementami systemu zarządzania jakością. ISO 22000 stanowi międzynarodową normę określającą wszystkie najistotniejsze zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa żywności, począwszy od jej produkcji, wdrażania, jak również późniejszej dystrybucji do klienta. Jej najważniejszym celem jest więc kontrolowanie przez przedsiębiorstwo funkcjonujące w łańcuchu żywnościowym potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem żywności. Pozwala również na usystematyzowanie norm wcześniej wdrożonych, a także zbadanie ich efektywności w stosunku do wdrażanych produktów.

Dla kogo ISO 22000?

Uniwersalny charakter normy pozwala na jej zastosowanie w różnorodnych organizacjach, bez względu na ich wielkość oraz obszar działalności. Jednak przede wszystkim na certyfikacji zyskują te przedsiębiorstwa, których działalność ukierunkowana jest na produkcję środków spożywczych bądź ich pochodnych. Zalicza się do nich suplementy diety, które w świetle prawa traktowane są jako żywność, bowiem tak jak ona zawierają określone substancje odżywcze, jednak w bardziej skoncentrowanej formie. Co więcej, zaleca się, aby do normy stosowali się również hurtownicy, firmy cateringowe, reprezentanci branży hotelowo-restauracyjnej, producenci wyposażenia maszyn, producenci opakowań, dodatków spożywczych, a także osoby odpowiedzialne za transport, czyli wszystkie te jednostki, które mogą mieć kontakt z produktami z kategorii spożywczej.

Nadrzędnym celem firmy jest troska o najwyższą jakość oferowanych produktów. Otrzymany Certyfikat na zgodność z normą ISO 22000 najlepiej to potwierdza - jakość oraz bezpieczeństwo produkowanych przez nas suplementów diety – tłumaczy Monika Smolarek, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania w Aflofarm Farmacja Polska.

Wysokie bezpieczeństwo produktów

Wdrożona Certyfikacja na zgodność z normą ISO 22000 niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla firmy, jej klientów, jak i bezpośrednich odbiorców produktów. Najważniejszą z nich jest stały nadzór organizacji nad zagrożeniami w całym procesie produkcyjnym, co z kolei przekłada się na wzrost jakości wyrobów. Jest to niezwykle ważne, ponieważ odnosi się do bezpieczeństwa żywności, czy też jak w przypadku produktów Aflofarmu - do suplementów diety. Postępowanie zgodne z przyjętymi zasadami normy pozwala na sprawne wdrażanie i opracowywanie środków kontroli w celu zapobieżenia wystąpienia zagrożenia, jego wyeliminowania lub minimalizacji do akceptowalnego poziomu. Rozwiązanie pomaga także w sprawnej optymalizacji wykorzystania zasobów wewnętrznych, ale i tych w skali całego łańcucha dostaw.

Co warte podkreślenia to fakt, że wszelkie wymagane normy konieczne do wdrożenia w celu otrzymania certyfikacji, zostały w Aflofarmie spełnione zanim jeszcze zaczęliśmy się o nią ubiegać. Produkowane przez nas suplementy diety były i są bezpieczne, a także wytwarzane w najwyższych standardach higienicznych i jakościowych, czego otrzymany certyfikat jest dodatkowym, formalnym potwierdzeniem.